PolskiAngielski
1 » Kontakt i lokalizacja2

Kontakt i lokalizacja

Restauracja Pink Flamingo

ul. Lirowa 42 Park Szczęśliwicki
02-387 Warszawa

tel. 22 658 00 46
e-mail: elvis@pinkflamingo.pl

Zapraszamy 7 dni w tygodniu:
12:00 - 23:00
Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.pinkflamingo.pl prowadzona jest przez JERZEGO NAPIERAŁA-NOWAKA - WSPÓLNIKA SPÓŁKI CYWILNEJ PINK FLAMINGO i MARZENĘ BUCZKOWSKĄ - WSPÓLNIKA SPÓŁKI CYWILNEJ PINK FLAMINGO prowadzących działalność pod nazwą Pink Flamingo S.C. (adres prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. Lirowa 42, 02-387 Warszawa) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5262865413, REGON 140067429, adres poczty elektronicznej: elvis@pinkflamingo.pl, numer telefonu 22 658 00 46 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Treść wiadomości:

Przejdź do strony głównej
Strona przeznaczona jest wyłącznie dla osób dorosłych !
Strona Pinkflamingo zawiera treści przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich. Aby korzystać ze strony musisz mieć ukończone 18 lat oraz musisz potwierdzić, że zawartość strony nie łamie Twoich zasad etycznych i moralnych, a odbiór treści zawartych na stronie nie został Ci narzucony. Musisz również oświadczyć, że na własną odpowiedzialność chcesz zapoznać się z jego zawartością.

Tak, mam ukończone 18 lat i zgadzam się z powyższymi warunkami.
Wejdź na stronę Zrezygnuj